Vigtig information ! Læs denne side igennem inden du tager din softgun eller hardball våben i brug !

Start med at læse brugsvejledningen (hvis en sådan medfølger) grundigt igennem inden du begynder at anvende din softgun. Hvis du oplever problemer så læs brugsvejledningen igen.

 

Hvis der ikke kommer kugler ud af løbet (kugle sidder fast eller magasin er tomt) skal man omgående stoppe med at skyde, da kuglerne ellers vil sætte sig ekstra fast og gearboks/motor vil brænde af på elektriske softguns. Følg herefter proceduren for fjernelse af fastsiddende kugler i manualen.(Tag magasinet ud, sæt hopup knappen modsat pilens retning og fjern kuglerne med en rensepind). Hvis hopup knappen strammes for meget kan det medføre at kuglerne sætter sig fast.

Genbrug aldrig kugler som har været afskudt eller tabt på jorden da de kan sætte sig fast og ødelægge geværet. Brug altid kugler i god kvalitet. Fyld aldrig flere kugler i magasinet end det er beregnet til. Tving ikke den sidste kugle i magasinet, da fjederen i magasinet så vil blive ødelagt. Tøm magasinet når du er færdig med at skyde da fjederen ellers bliver slap. Bio kugler skal fjernes fra magasin og geværløb efter endt skydning.

 

Ved elektriske softguns skal batteriet oplades i 4-5 timer første gang inden brug da batteriet ellers aldrig vil få fuld effekt. Oplad aldrig batterierne i mere end 5 timer da batteri og oplader kan tage skade og gå i stykker.

Udsæt aldrig din softgun for vand, regnvand eller andre væsker.

Tag aldrig ladegreb og tryk ikke på aftrækkeren på et våben hvor sikrings mekanismen er slået til.

 

På sniper geværer skal skruer af forskellig længde monteres i de rigtige huller ved samling af geværet ellers bliver geværet ødelagt og reklamationsretten bortfalder.

 

Gas softguns skal have gas i magasinet også når de ikke bruges, da pakningerne ellers kan tørre ud og blive utætte. Brug kun speciel softgun gas (Brug aldrig lighter gas). På Co2 våben skal Co2 patronen afmonteres efter endt skydning for at lette trykket på pakningerne, ellers bliver de utætte. Sprøjt indgangs ventilen med silikone olie ved skift af Co2 patron eller påfyldning af gas.

 

Smør og vedligehold jævnligt dit softgun våben med speciel silikone olie til softguns (brug aldrig almindelig olie.). Smør slæde, bevægelige dele, topventil, pakninger (Co2/Gas) efter behov og sprøjt lidt på den øverste kugle i magasinet efter ca hver 5000 skud. Efterspænd løbende løse skruer og dele. Mistede/tabte skruer og dele er ikke dækket under reklamationsret.

 

Følges ovenstående ikke, vil fejl opstået herved ikke være dækket under reklamationsret da der ikke er tale om en produktionsfejl/materialefejl, men skyldes forkert brug af produktet. Hvis du selv forsøger på at adskille din softgun eller selv monterer tun dele så bortfalder reklamationsretten.

Husk at anvende beskyttelsesbriller eller maske, da softgun kugler kan forårsage alvorlige øjen- og tandskader. Softguns må kun anvendes og ejes af personer over 18 år i henhold våbenloven. Skyd aldrig på personer eller dyr. Våben skal være tildækket under transport.

                          

Reklamation:

Hvis du har købt en vare hos os, som mod forventning er defekt og du ønsker at reklamere over den så udfyld venligst reklamationsformularen på vores hjemmeside under ”Infomation” og afvent returvejledning og retur nummer som vi sender til din email adresse.

 

Link til reklamationsformular: reklamere/retunere